Có nên mua máy phát điện 3 pha cũ không?

Có nên mua máy phát điện 3 pha cũ không?