Có nên mua máy phát điện Hàn Quốc không?

Có nên mua máy phát điện Hàn Quốc không?