Dầu nhờn máy phát điện? Dầu nhớt cho máy phát điện dùng thế nào?

Dầu nhờn máy phát điện? Dầu nhớt cho máy phát điện dùng thế nào?