Dầu nhờn và dầu nhớt là gì? Các loại & tác dụng của dầu nhớt?

Dầu nhờn và dầu nhớt là gì? Các loại & tác dụng của dầu nhớt?