Dự án lắp đặt và bàn giao máy phát điện tại Hà Nam

Dự án lắp đặt và bàn giao máy phát điện tại Hà Nam