Dự án Máy phát điện Cummins 500kVA tại Thái Nguyên

Dự án Máy phát điện Cummins 500kVA tại Thái Nguyên