Dự án máy phát điện Kofo 120kVA tại Quảng Ngãi

Dự án máy phát điện Kofo 120kVA tại Quảng Ngãi