Dự án máy phát điện Kofo 225kVA tại Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Dự án máy phát điện Kofo 225kVA tại Vĩnh Cửu, Đồng Nai