Giao lắp máy phát điện Kofo 50kVA tại thành phố Sóc Trăng

Giao lắp máy phát điện Kofo 50kVA tại thành phố Sóc Trăng