Khắc phục 2 sự cố “khó tránh” khi kích từ máy phát điện xoay chiều 3 pha

Khắc phục 2 sự cố “khó tránh” khi kích từ máy phát điện xoay chiều 3 pha