Máy phát điện 3 pha 10KW là gì? Máy phát điện 10KW giá bao nhiêu?

Máy phát điện 3 pha 10KW là gì? Máy phát điện 10KW giá bao nhiêu?