Máy phát điện 3 pha chống ồn là gì

Máy phát điện 3 pha chống ồn là gì