Máy phát điện 3 pha Trung Quốc có nên mua hay không?

Máy phát điện 3 pha Trung Quốc có nên mua hay không?