Máy phát điện dùng dầu gì để tăng tuổi thọ máy?

Máy phát điện dùng dầu gì để tăng tuổi thọ máy?