Máy phát điện là gì? Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

Máy phát điện là gì? Cấu tạo và nguyên lý hoạt động