Máy phát điện Yanmar cũ có tốt không?

Máy phát điện Yanmar cũ có tốt không?