Chuyển nhà bỏ bát hương

Việt Nam là một trong những nước mang đậm nét văn hóa tâm linh nổi bật nhất của phương Đông....