KIM LOẠI SẮT

Nhà của bạn, xe của bạn, máy móc ... đều có thành phần cốt lõi là sắt và các hợp kim của sắt....