Sắt chữ I cũ

Sắt chữ i nói riêng và sắt hình nói chung là loại sắt hay thép kết cấu được sử dụng nhiều trong...

KIM LOẠI SẮT

Nhà của bạn, xe của bạn, máy móc ... đều có thành phần cốt lõi là sắt và các hợp kim của sắt....