Tại sao cần máy phát điện cho xây dựng?

Tại sao cần máy phát điện cho xây dựng?