NVR là gì?

NVR là gì? Hiện nay biện pháp giám sát an ninh được nhiều người sử dụng nhất chính là camera. Nó...