Vì sao AVR máy phát điện lại được ví như một HỆ TUẦN HOÀN?

Vì sao AVR máy phát điện lại được ví như một HỆ TUẦN HOÀN?