Gạch con sâu là gì?

Gạch con sâu hay còn gọi là gạch ziczac, thuộc nhóm gạch không nung được ... là một trong những biện...